search
slogan

Z mąk Dolnośląskich wielu polskich piekarzy wypieka aromatyczne pieczywo. Z Mąk Dolnośląskich wiele osób wyczarowuje również znakomite wypieki, tworzące niepowtarzalną, rodzinną atmosferę w domu...


 

Zarząd jednoosobowy

Company Management Board

Prezes Zarządu Anita Stasiak-Bełz 

astasiakbelz@dolnoslaskiemlyny.pl

Prokurenci

Proxies

Ryszard Szydłak, Marek Latus