search
slogan

Z mąk Dolnośląskich wielu polskich piekarzy wypieka aromatyczne pieczywo. Z Mąk Dolnośląskich wiele osób wyczarowuje również znakomite wypieki, tworzące niepowtarzalną, rodzinną atmosferę w domu...

Spółka nasza działa na rynku przetworów zbożowych od 1975 r. Po licznych zmianach organizacyjnych i własnościowych jest dzisiaj w pełni prywatną spółką powiązaną kapitałowo z silną branżową grupą młynarską działająca zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Spółka Dolnośląskie Młyny S.A. jest powiązana również z Polskimi Zakładami Zbożowymi "PZZ" w Krakowie Spółka Akcyjna (www.pzzkrakow.com.pl).

Misją Spółki jest produkcja i dostarczenie przetworów zbożowo młynarskich najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Zadowolony i usatysfakcjonowany klient jest najwyższą wartością w strategii firmy oraz gwarancją jej rozwoju           i osiągania sukcesów.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  1. Wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z). 
  2. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z). 
  3. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z). 
  4. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z). 
  5. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). 
  6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B). 
  7. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).